Inicjatywa

„Apel na rzecz prawa, sprawiedliwości, uczciwości oraz relacji opartych na szacunku w Kościele katolickim“

– Inicjatorzy

Kim jesteśmy

Jesteśmy katolikami, którzy popierają szczerą troskę ks. kardynała Woelki o wyjaśnienie spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Domagamy się stanowczo uczciwości i sprawiedliwości, także i przede wszystkim wobec księdza Arcybiskupa. Nasz apel rozumiemy jako wezwanie do koniecznego i wyjaśniającego dialogu w służbie prawdy i wzajemnego szacunku.

List otwarty:

Szanowni Państwo,
Drodzy Ludzie dobrej woli,

Jesteśmy wstrząśnięci faktem przemocy o charakterze seksualnym, oraz ujawnionym w ostatnich latach rozmiarem tego zjawiska w Kościele katolickim. Bulwersuje nas niewypowiedziane cierpienie, które zostało zadane przede wszystkim dzieciom i młodzieży, i domagamy się odpowiedniego zbadania całego stanu rzeczy. Mamy również nadzieję, że doświadczenia Kościoła w związku z rozliczeniem się z tym nad wyraz smutnym rozdziałem jego historii dodadzą odwagi również innym instytucjom w społeczeństwie, aby i one otwarcie i szczerze podjęły konieczne procesy wyjaśnienia i oczyszczenia wszędzie tam, gdzie doszło do seksualnego wykorzystywania nieletnich. Chodzi bowiem o to, aby skutecznie i całościowo chronić nasze dzieci. Jesteśmy świadomi i żałujemy, że w kontekście rozpoczętych działań wyjaśniających w archidiecezji kolońskiej najwidoczniej doszło do błędów, które zdają się zaciemniać szczere intencje osób odpowiedzialnych. Nie należy przemilczać niefortunnych działań. Celem musi być natomiast sprawiedliwe rozliczenie i wyjaśnienie w służbie prawdy.

Pokładamy zaufanie w działaniach wyjaśniających

Zwłaszcza w czasach naznaczonych wybuchami emocji potrzebna jest uczciwość i sprawiedliwość wobec każdej osoby. Na tej podstawie pokładamy zaufanie w działaniach wyjaśniających, które Rainer Maria Kardynał Woelki, arcybiskup Kolonii, prowadzi od lat razem ze swoimi współpracownikami. Z wielką nadzieją i zaufaniem zauważamy, jak wiele dobrego wydarzyło się już w tym czasie ogólnie w Kościele katolickim oraz w archidiecezji kolońskiej w szczególności w sferze interwencji, prewencji oraz pomocy ofiarom. Arcybiskup koloński, poprzez swoje rozliczne inicjatywy, wypowiedzi, zajmowanie stanowiska i podjęte decyzje, dowiódł wielokrotnie swojej determinacji, by za pomocą wszystkich dostępnych mu środków zatroszczyć się na ile to możliwe, aby nigdy więcej nie doszło do wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim. Do tych działań należy również konieczne rozliczenie sposobu obchodzenia się z takimi przypadkami przez osoby odpowiedzialne, stwierdzenie zaniedbań oraz zdecydowane określenie ewentualnych konsekwencji. Koniecznie należy przy tym unikać niewłaściwych względów, nawet jeśli miałoby się to okazać dla niektórych bolesne. Takie rozliczenie jest jednak możliwe jedynie w oparciu o w pełni zbadane, rzeczowe dane.

Ks. kardynał Woelki jako pierwszy niemiecki biskup zlecił sporządzenie takiej ekspertyzy na podstawie własnych akt diecezjalnych. To dobra decyzja, a zasięgnięcie opinii rzeczoznawców jest wypróbowanym sposobem postępowania. Ks. kardynał zaplanował ponadto, że ta opinia ma zostać upubliczniona oraz zobowiązał się, że również on sam nie zapozna się z jej treścią aż do upublicznienia, wykazując tym samym przejrzystość postępowania oraz szczerość intencji co do wyjaśnienia stanu rzeczy.

Trudności związane z prawem do obrony

W perspektywie planowanego upublicznienia pojawiają się jednak trudności prawnicze, z zakresu prawa do obrony dobrego imienia: opinia rzeczoznawców, nawet jeśli zostanie przygotowana przez kancelarię adwokacką, pozostaje opinią prywatną, która nie może zastąpić ani państwowego postępowania sądowego, ani procesu na podstawie prawa kościelnego. Dlatego też nie jest dopuszczalne, aby w oparciu o taką prywatną opinię, bez wystarczającego wykazania faktów dokonać publicznego przypisania odpowiedzialności czy wręcz wydać wyrok. Z tego względu ks. kardynał Woelki zlecił dwóm różnym wyspecjalizowanym prawnikom zbadanie dopuszczalności powstałej opinii pod kątem prawa do obrony dobrego imienia i otrzymał zgodną ocenę, że nie spełnia ona postawionych wymagań.

Zarzut, jakoby ks. kardynał Woelki ukrywał wystawioną ekspertyzę, jest więc ostatecznie zarzutem, że jest on gotowy przestrzegać porządku prawnego. Gotowość do przestrzegania obowiązującego prawa jest oczywistością, której musimy oczekiwać również a nawet szczególnie od biskupa. Arcybiskup odpowiada tym wymaganiom zachowania zgodnego z prawem. Absurdem byłoby przypisywać mu z powodu jego prawnie zalecanej rozwagi brak chęci do wyjaśnienia sprawy czy wręcz dążenie do jej zatuszowania.

Wspieramy inicjatywę ks. kardynała Woelki

Dlatego popieramy inicjatywę ks. kardynała Woelki i zleconą przez niego drugą ekspertyzę, która ma zagwarantować również pewność prawa w zakresie obrony dobrego imienia. Ta druga ekspertyza, sporządzana aktualnie przez kancelarię prof. dr Björna Gercke ma zostać upubliczniona 18.03.2021 i według dzisiejszego stanu wiedzy będzie badać wszystkie 236 dotychczas znane przypadki. Tym samym to drugie badanie zlecone przez ks. kardynała Woelki jest najbardziej obszerne ze wszystkich, które dotychczas powstają w jakiejkolwiek diecezji w Niemczech. Wielkości zbrodni, które miały miejsce, musi odpowiadać dbałość o pełne i odpowiadające rzeczywistości rozliczenie, aby umożliwić skuteczne zmiany na przyszłość.

Odnośnie swojego sposobu procedowania przypadku księdza O., ks. kardynał Woelki jednoznacznie zapewnił, że rozliczenie z możliwego niewłaściwego zachowania, wraz z odpowiednimi konsekwencjami, dotyczyć będzie również jego osoby. On sam zwrócił się już odnośnie tej sprawy do papieża, aby poprosić o wyjaśnienie tego przypadku. Wierzymy jego słowom i jesteśmy pewni, że Kościół katolicki dysponuje odpowiednimi narzędziami, aby dojść w tej kwestii do rezultatu, który będzie służył prawdzie.

Wiemy, że działania podejmowane przez ks. kardynała Woelki, aby słowem i czynem wiarygodnie głosić Ewangelię są zauważane i doceniane przez wielu ludzi. Żądamy, aby również w aktualnej konfrontacji sprawiedliwie obchodzić się z faktami i z osobą ks. kardynała, który zasłużył na więcej solidarności i lojalności, ale też na więcej respektu i uczciwości, niż w tych dniach czasami doświadcza.

Kolonia, 5 lutego 2021

Zwracamy uwagę, że w poprzedniej wersji apelu napisano, że w pierwszym raporcie wyłoniono i przeanalizowano tylko 15 przypadków. Intencją było stwierdzenie, że tylko 15 przypadków przedstawiono przykładowo w raporcie.

Pierwsi sygnatariusze:

– Tobias Graf Bernstoff, Bedburg
– Hermann Gerbaulet, Berlin
– Achim Greif, Remagen
– Josef Irl, Mindelstetten-Imbath
– Teresa und Christoph Konopka, Bonn
– Maria Kurz, Bonn
– Martine und Jürgen Liminski, Bonn

– Gabriele und Klaus Pott, Bonn
– Andreas Reimann, Köln
– Jeffrey Schroedinger, Regensburg
– Nataly und Rüdiger von Stengel, Bonn
– Cäcilia und Johann Baptist Wehler, Köln
– Karolin und Walter Wehler, Köln
– Angela Maisondieu, Bonn

– Ailen und Thibaut Liminski, Bonn
– Flavia und Tobias Liminski, Regensburg
– Heike und Martin Lohmann, Bonn
– Andreas und Clara Lorenz, Regensburg
– Benjamin Marx, Köln
– Thomas Mertz, Bonn
– Thomas Pöppinghaus, Bonn

Papież Franciszek podjął decyzję

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że arcybiskup Kolonii, Rainer Kardynał Woelki, otrzymał teraz uznanie również i od Rzymu za swoją wzorową pracę w zakresie wyjaśniania nadużyć seksualnych. Po długim okresie, w którym wielu próbowało z różnych powodów zaszkodzić kardynałowi i postawić go w niekorzystnym świetle, to rzymskie potwierdzenie jest dobrym znakiem, gdyż Rainer Kardynał Woelki rzeczywiście, jak żaden inny biskup, zainicjował proces zdecydowanego wyjaśniania tej sprawy.

Co więcej, było i jest jasne, że kardynał nie zaciągnął winy poprzez jakieś decyzje, które umożliwiłyby zatuszowanie nadużyć seksualnych. Również z tego punktu widzenia cieszymy się, że jest teraz jakby oficjalnie możliwe, aby oddać sprawiedliwość arcybiskupowi Kolonii i potraktować go uczciwie.

To właśnie o to zdecydowanie walczyliśmy poprzez naszą inicjatywę. Mamy teraz wielką nadzieję, że ataki na kardynała Woelki ustaną i że możliwa będzie odbudowa zaufania i autentycznej współpracy z arcybiskupem Rainerem kardynałem Woelkim w archidiecezji kolońskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy poparli naszą inicjatywę na rzecz uczciwego postępowania z Kościołem katolickim w ogóle i z arcybiskupem Kolonii w szczególności. W tych dniach została już odprawiona Msza św. w Państwa intencji. Jednocześnie cieszylibyśmy się, gdybyście nadal trwali z nami na modlitwie za Kościół w Kolonii i w Niemczech.

Podpisz apel!

Jeśli i Ty jesteś zdania, że w obecnym sporze potrzebny jest bardziej sprawiedliwy sposób podejścia do faktów i osoby ks. kardynała, to wesprzyj naszą inicjatywę swoim nazwiskiem:
Apel o prawo, sprawiedliwość, uczciwość i traktowanie siebie nawzajem z szacunkiem w Kościele katolickim.

Sprawiedliwość w Kościele

Apel na rzecz prawa, sprawiedliwości, uczciwości oraz relacji opartych na szacunku w Kościele katolickim. Jesteśmy katolikami, którzy popierają szczerą troskę ks. kardynała Woelki o wyjaśnienie spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Domagamy się stanowczo uczciwości i sprawiedliwości, także i przede wszystkim wobec księdza Arcybiskupa. Nasz apel rozumiemy jako wezwanie do koniecznego i wyjaśniającego dialogu w służbie prawdy i wzajemnego szacunku.

%%twój podpis%%

2,740 podpisy
*I consent to be contacted by Fairness in the Church with further information, advertising and appeals for donations by email. I may revoke this consent at any time for the future at info@fairness-in-der-kirche.de. The revocation of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until the revocation.
I can inform myself about the processing of my personal data in the data protection notice.